Malum okul sezonu ac***305;ld***305;. Cocu***287;u okula ba***351;layacak veya yeni okul sezonu icin anne ve babalar***305;n okul haz***305;rl***305;***287;***305; tela***351;***305; ba***351;lam***305;***351; durumda! Ozellikle defteri kalem ta***351;***305;maya yard***305;mc***305; olan ve cocuklar***305;n belkide en heyecan duydu***287;u al***305;***351;veri***351; k***305;sm***305; da canta al***305;***351;veri***351;lerinde ba***351;l***305;yor. Her ne kadar d***305;***351;ar***305;dan bak***305;ld***305;***287;***305;nda cok basit bir al***305;***351;veri***351;mi***351; gibi gorunse de cocuklar icin okul cantas***305; secimi neredeyse hayati de***287;er ta***351;***305;yor. Cocu***287;unuzun tum okul sezonu boyunca s***305;rt ve boyun a***287;r***305;lar***305; ya***351;amamas***305; icin Uskudar Universitesi NP***304;STANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzman***305; Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, okul cantas***305; seciminde dikkat edilmesi gerekenler icin anne ve babalara onemli bilgileri sundu.
Cantada a***287;***305;rl***305;***287;***305; fazla olan cisimler s***305;rt bolgesine daha yak***305;n olacak ***351;ekilde yerle***351;tirilmeli ve cantan***305;n on ceplerine daha hafif e***351;yalar konulmal***305;. Cantay***305; ta***351;***305;rken her iki omuz ask***305;s***305; da mutlaka tak***305;lmal***305;.
A***287;***305;r Canta S***305;rt ve Omuz A***287;r***305;s***305;na Neden Oluyor!
Okul cantalar***305;, cocuklar***305;n okul gereclerinin yukunu daha kolay ta***351;***305;malar***305; icin tasarlanm***305;***351;lard***305;r. Bunu, yuku vucudun a***287;***305;rl***305;k merkezine yakla***351;t***305;r***305;p a***287;***305;rl***305;***287;***305; omuzlar ve omurga uzerine dengeli da***287;***305;tarak yaparlar. Okul cantalar***305;n***305;n yanl***305;***351; kullan***305;m***305; ve olmas***305; gerekenden daha a***287;***305;r yuklenmesi sonucunda ce***351;itli sorunlar ortaya c***305;kabilmektedir. Omuz ve s***305;rt a***287;r***305;lar***305;, kollarda ve ellerde uyu***351;malar bunlar***305;n en s***305;k gorulenleridir. Ozellikle cantan***305;n omuz ask***305;lar***305;n***305;n uygun ayarlanmamas***305; ve ask***305;lar***305;n tek tarafl***305; kullan***305;m***305; omurgada duru***351; bozukluklar***305;na sebep olabilmektedir.
A***287;***305;r Canta Boy K***305;sal***305;***287;***305;na Neden Olur Mu?
A***287;***305;r okul cantas***305;n***305;n omurga e***287;rili***287;i olarak bilinen Skolyoz ya da boy k***305;sal***305;***287;***305;na yol act***305;***287;***305; gibi toplumda do***287;ru bilinen bir yanl***305;***351; oldu***287;unu hat***305;rlatan ve bu iddialar***305;n do***287;ru olmad***305;***287;***305;n***305; belirten Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, ***8220;Okul cantas***305;n***305;n a***287;***305;r olmas***305;n***305;n cocuklarda omurga e***287;rili***287;i (skolyoz) ya da boy k***305;sal***305;***287;***305; yapt***305;***287;***305;n***305; gosteren bir bilimsel cal***305;***351;ma yoktur. Ancak surekli a***287;***305;r okul cantas***305; ta***351;***305;yan cocukta omuz, boyun, s***305;rt ve bacaklarda a***287;r***305;lar olu***351;abilir. A***287;***305;r cantayla birlikte vucudunun a***287;***305;rl***305;k merkezi de***287;i***351;en cocuk du***351;melere ba***287;l***305; yaralanmalara daha ac***305;k hale gelir***8221; dedi.
A***287;r***305; E***351;yalar***305; Cantaya Koyarken Dikkat!
Okul cantas***305; a***287;***305;rl***305;***287;***305;n***305;n cocu***287;un vucut a***287;***305;rl***305;***287;***305;n***305;n %10-15***8217;ini gecmemesi gerekiyor. Bunu sa***287;lamak icin gereksiz e***351;yalar cantadan c***305;kar***305;lmal***305;d***305;r. Ta***351;***305;man***305;n kolayla***351;mas***305; icin a***287;***305;rl***305;***287;***305; fazla olan cisimler s***305;rt bolgesine daha yak***305;n olacak ***351;ekilde yerle***351;tirilmeli, cantan***305;n on ceplerine daha hafif e***351;yalar konulmal***305;d***305;r. Cantay***305; ta***351;***305;rken her iki omuz ask***305;s***305; da tak***305;lmal***305;d***305;r. Omuz ask***305;lar***305;n***305;n uzunlu***287;u, cantay***305; s***305;rta tam oturtacak ancak omuzlar***305; fazla s***305;kmayacak ***351;ekilde ayarlanmal***305;d***305;r.
Cocuklar ***304;cin ***304;deal Okul Cantas***305; Nas***305;l Olmal***305;?
Oncelikle cocu***287;un ya***351;***305;na ve boyuna uygun boyutta olmal***305;. Cok buyuk cantalar hem kendileri fazladan a***287;***305;rl***305;k olu***351;turacaklar hem de icerideki gereclerin rastgele hareket etmesi ve a***351;a***287;***305;ya do***287;ru sarkmas***305;yla ta***351;***305;may***305; gucle***351;tirecektir. Kucuk cantalar***305;n omuz ask***305;lar***305; kollar***305; s***305;karak kollarda uyu***351;ma ve kar***305;ncalanmaya sebep olabilir. Ayr***305;ca cocu***287;un bel bolgesine tam oturmayacaklar***305; icin s***305;rt a***287;r***305;s***305; sebebi olabilir.
-Mutlaka cift omuz ask***305;s***305; olmal***305;. -Omuz ask***305;lar***305; kal***305;n ve bask***305; yapacak yerlerde yeterince yumu***351;ak malzeme ile desteklenmi***351; olmal***305;. -A***287;***305;rl***305;***287;***305;n daha dengeli da***287;***305;t***305;lmas***305; ve bele tam oturmas***305; icin mumkunse bel band***305; olmal***305;. -S***305;rt ve bel bolgesinde yeterli destek olmal***305;. -Cantalar her gun kontrol edilmeli -Ailelerin cocu***287;un cantas***305;n***305; her sabah kontrol etmesini ve gerekirse iceri***287;ini azaltmalar***305; konusunda mudahale etmesi gerekti***287;ini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, ***8220;Ozellikle ara ara boyun, omuz, s***305;rt ve bel a***287;r***305;lar***305; ac***305;s***305;ndan cocuklar***305; sorgulayarak gerekirse bir uzmana dan***305;***351;mal***305;d***305;rlar***8221; diye konu***351;tu.