İslam, son ve tek din olarak dünya üzerinde yaşamaktadır. İslam dininin tanımı bugüne kadar birçok İslam alimi tarafından yapılmıştır. Din, borç demektir. ... İslam alimleri dini, itaat ve ceza anlamlarına karşılık gelecek şekilde insanın hayatındaki sorumluluğu ortaya koyan tarifler yapmışlardır.